گنابادنت

معرفی مکانهای دیدنی,آداب و رسوم,مکانهای تاریخی,روستاهای شهرستان گناباد

درباره گناباد

گناباد در 276 کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. آب و هوایش بیابانی گرم و خشک است و اهالی‌اش در بخش کشاورزی و صنایع وابسته بدان فعالیت می‌کنند. بنای این شهر را به شاهان هخامنشی نسبت می‎‌دهند و چنان که می‌دانیم در دوران سلجوقی و خوارزمشاهی(سده پنجم تا هفتم هجری) شهرآبادی بوده است.
در دوره صفویه (سده دهم تا دوازدهم هجری) گناباد صحنه نبردهای دامنه‌دار صفویان و ازبکان بود و در همین دوره گسترش و آبادانی چشمگیری را تجربه کرد. در آغاز سده سیزدهم نیز ایل شیبانی بر گناباد تسلط یافت و در این منطقه ساکن شد.